„Jedine láska vie zjednotiť živé bytosti, aby boli úplné a naplnené, pretože ba ona ich uchvacuje a spája tým, čo je v nich najhlbšie.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Pierre Teilhard De Chardin fotka
Pierre Teilhard De Chardin20
francúzsky filozof a jezuitský kňaz 1881 - 1955

Podobné citáty

Ján Pavol II. fotka
John Galsworthy fotka
Samuel Butler fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Platón fotka

„Želanie a túžbu znova sa zjednotiť nazývame láskou.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [5]

Hans Urs Von Balthasar fotka
Platón fotka
Alexandr Isajevič Solženicyn fotka

„Svet má toľko ťažísk, koľko je v ňom živých bytostí.“

—  Alexandr Isajevič Solženicyn ruský spisovateľ, disident, držiteľ nobelovej ceny za literatúru 1918 - 2008

Ján Pavol II. fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Chalíl Džibrán fotka
Titus Maccius Plautus fotka
Paul Éluard fotka
Albert Einstein fotka

„Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Marie Pujmanová fotka

„Neverte prísloviu, že láska je slepá. Láska je to najhlbšie poznanie.“

—  Marie Pujmanová československá spisovateľka, poetka a knižná autorka 1893 - 1958

Súvisiace témy