Henri Bergson citáty

Henri Bergson fotka
13   4

Henri Bergson

Dátum narodenia: 18. október 1859
Dátum úmrtia: 4. január 1941
Ďalšie mená: Henri Louis Bergson

Henri Bergson bol francúzsky filozof, predstaviteľ intuitivizmu a filozofie života. V Bergsonovom myslení sú živé najmä motívy Platónovej filozofie, neskorého Schellinga, Schopenhauera a samozrejme francúzska filozofická tradícia. Základným pojmom Bergsonovej filozofie je pojem čistého, nehmotného plynutia ako prvopočiatku všetkého jestvujúceho. Hmota, čas, pohyb sú rozličnými formami prejavu tohto pôvodného plynutia. Poznanie plynutia je prístupné iba intuícii, čiže aktu poznania zhodného s aktom, ktorým sa rodí skutočnosť. Na evolučnom procese akcentuje Bergson jeho tvorivostnú stránku a interpretuje ju vitalisticky.

Skutočnosť je podľa Bergsona tvorivý proces, ktorý v každom novom časovom okamihu prináša novosť, nevymedziteľnú a nepochopiteľnú z minulých skúseností a daností.

„Človek má na to, aby si zjednodušil život, vynaložiť rovnaké úsilie, aké vynakladá, keď si ho komplikuje.“

—  Henri Bergson

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„Religion is to mysticism what popularization is to science.“

—  Henri Bergson, kniha The Two Sources of Morality and Religion

Zdroj: The Two Sources of Morality and Religion (1932), Chapter III : Dynamic Religion
Kontext: Religion is to mysticism what popularization is to science. What the mystic finds waiting for him, then, is a humanity which has been prepared to listen to his message by other mystics invisible and present in the religion which is actually taught. Indeed his mysticism itself is imbued with this religion, for such was its starting point. His theology will generally conform to that of the theologians. His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually. And this he can do easily, since theology has tapped that very current whose source is the mystical. Thus his mysticism is served by religion, against the day when religion becomes enriched by his mysticism. This explains the primary mission which he feels to be entrusted to him, that of an intensifier of religious faith.

„This explains the primary mission which he feels to be entrusted to him, that of an intensifier of religious faith.“

—  Henri Bergson, kniha The Two Sources of Morality and Religion

Zdroj: The Two Sources of Morality and Religion (1932), Chapter III : Dynamic Religion
Kontext: Religion is to mysticism what popularization is to science. What the mystic finds waiting for him, then, is a humanity which has been prepared to listen to his message by other mystics invisible and present in the religion which is actually taught. Indeed his mysticism itself is imbued with this religion, for such was its starting point. His theology will generally conform to that of the theologians. His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually. And this he can do easily, since theology has tapped that very current whose source is the mystical. Thus his mysticism is served by religion, against the day when religion becomes enriched by his mysticism. This explains the primary mission which he feels to be entrusted to him, that of an intensifier of religious faith.

„His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually.“

—  Henri Bergson, kniha The Two Sources of Morality and Religion

Zdroj: The Two Sources of Morality and Religion (1932), Chapter III : Dynamic Religion
Kontext: Religion is to mysticism what popularization is to science. What the mystic finds waiting for him, then, is a humanity which has been prepared to listen to his message by other mystics invisible and present in the religion which is actually taught. Indeed his mysticism itself is imbued with this religion, for such was its starting point. His theology will generally conform to that of the theologians. His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually. And this he can do easily, since theology has tapped that very current whose source is the mystical. Thus his mysticism is served by religion, against the day when religion becomes enriched by his mysticism. This explains the primary mission which he feels to be entrusted to him, that of an intensifier of religious faith.

„Men do not sufficiently realise that their future is in their own hands.“

—  Henri Bergson, kniha The Two Sources of Morality and Religion

Concluding sentences <!-- University of Notre Dame Press, 2002, p. 317 --> ; often just the last part of the last sentence is quoted, in the form: "The universe is a machine for making gods."
The Two Sources of Morality and Religion (1932)
Kontext: Men do not sufficiently realise that their future is in their own hands. Theirs is the task of determining first of all whether they want to go on living or not. Theirs is the responsibility, then, for deciding if they want merely to live, or intend to make just the extra effort required for fulfilling, even on their refractory planet, the essential function of the universe, which is a machine for the making of gods (la fonction essentielle de l'universe, qui est une machine à faire des dieux).

„I would say act like a man of thought and think like a man of action.“

—  Henri Bergson

Je dirais qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action.
Speech at the Descartes Conference http://books.google.com/books?id=BynXAAAAMAAJ&q=%22Je+dirais+qu'il+faut+agir+en+homme+de+pens%C3%A9e+et+penser+en+homme+d'action%22&pg=PA1579#v=onepage in Paris (1937)
Quoted in The Forbes Scrapbook of Thoughts on the Business of Life (1950), p. 442, as "Think like a man of action, act like a man of thought."

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Podobní autori

Pierre Teilhard De Chardin fotka
Pierre Teilhard De Chardin20
francúzsky filozof a jezuitský kňaz
Albert Camus fotka
Albert Camus98
francúzsky spisovateľ
Paul Valéry fotka
Paul Valéry23
francúzsky básnik, esejista a filozof
Romain Rolland fotka
Romain Rolland56
francúzsky autor
Francois Mauriac fotka
Francois Mauriac21
francúzsky autor
Saint-john Perse fotka
Saint-john Perse1
pseudonym Alexis Léger, francúzsky spisovateľ
Jean Paul Sartre fotka
Jean Paul Sartre47
francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scená…
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry143
francúzsky spisovateľ a pilot
Marie Curie-Skłodowská fotka
Marie Curie-Skłodowská18
francúzsko-poľská fyzička a chemička
Simone Weil fotka
Simone Weil3
francúzska filozofka, kresťanská mystička a sociálna aktivi…
Dnešné výročie
Osho fotka
Osho21
indický mystik 1931 - 1990
Edgar Allan Poe fotka
Edgar Allan Poe32
americký autor, básnik, editor a literárny kritik 1809 - 1849
Auguste Comte fotka
Auguste Comte9
francúzsky filozof 1798 - 1857
Myrer fotka
Myrer15
americký autor 1922 - 1996
Ďalších 17 výročí
Podobní autori
Pierre Teilhard De Chardin fotka
Pierre Teilhard De Chardin20
francúzsky filozof a jezuitský kňaz
Albert Camus fotka
Albert Camus98
francúzsky spisovateľ
Paul Valéry fotka
Paul Valéry23
francúzsky básnik, esejista a filozof
Romain Rolland fotka
Romain Rolland56
francúzsky autor
Francois Mauriac fotka
Francois Mauriac21
francúzsky autor