Henri Bergson citáty

Henri Bergson foto
13  4

Henri Bergson

Dátum narodenia: 18. október 1856
Dátum úmrtia: 4. január 1941
Ďalšie mená:Henri Louis Bergson

Reklama

Henri Bergson bol francúzsky filozof, predstaviteľ intuitivizmu a filozofie života. V Bergsonovom myslení sú živé najmä motívy Platónovej filozofie, neskorého Schellinga, Schopenhauera a samozrejme francúzska filozofická tradicia. Základným pojmom Bergsonovej filozofie je pojem čistého, nehmotného plynutia ako prvopočiatku všetkého jestvujúceho. Hmota, čas, pohyb sú rozličnými formami prejavu tohto pôvodného plynutia. Poznanie plynutia je prístupné iba intuícii, čiže aktu poznania zhodného s aktom, ktorým sa rodí skutočnosť. Na evolučnom procese akcentuje Bergson jeho tvorivostnú stránku a interpretuje ju vitalisticky.

Skutočnosť je podľa Bergsona tvorivý proces, ktorý v každom novom časovom okamihu prináša novosť, nevymedziteľnú a nepochopiteľnú z minulých skúseností a daností.

Citáty Henri Bergson

Reklama
Reklama
Reklama

„Men do not sufficiently realise that their future is in their own hands.“

— Henri Bergson
Context: Men do not sufficiently realise that their future is in their own hands. Theirs is the task of determining first of all whether they want to go on living or not. Theirs is the responsibility, then, for deciding if they want merely to live, or intend to make just the extra effort required for fulfilling, even on their refractory planet, the essential function of the universe, which is a machine for the making of gods (la fonction essentielle de l'universe, qui est une machine à faire des dieux). Concluding sentences <!-- University of Notre Dame Press, 2002, p. 317 --> ; often just the last part of the last sentence is quoted, in the form: "The universe is a machine for making gods."

„Religion is to mysticism what popularization is to science.“

— Henri Bergson
Context: Religion is to mysticism what popularization is to science. What the mystic finds waiting for him, then, is a humanity which has been prepared to listen to his message by other mystics invisible and present in the religion which is actually taught. Indeed his mysticism itself is imbued with this religion, for such was its starting point. His theology will generally conform to that of the theologians. His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually. And this he can do easily, since theology has tapped that very current whose source is the mystical. Thus his mysticism is served by religion, against the day when religion becomes enriched by his mysticism. This explains the primary mission which he feels to be entrusted to him, that of an intensifier of religious faith. Chapter III : Dynamic Religion

„His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually.“

— Henri Bergson
Context: Religion is to mysticism what popularization is to science. What the mystic finds waiting for him, then, is a humanity which has been prepared to listen to his message by other mystics invisible and present in the religion which is actually taught. Indeed his mysticism itself is imbued with this religion, for such was its starting point. His theology will generally conform to that of the theologians. His intelligence and his imagination will use the teachings of the theologians to express in words what he experiences, and in material images what he sees spiritually. And this he can do easily, since theology has tapped that very current whose source is the mystical. Thus his mysticism is served by religion, against the day when religion becomes enriched by his mysticism. This explains the primary mission which he feels to be entrusted to him, that of an intensifier of religious faith. Chapter III : Dynamic Religion

Ďalší
Dnešné výročie
Štefan Kasarda43
1935 - 2006
Joseph John Thomson foto
Joseph John Thomson
britský fyzik 1856 - 1940
Johann Gottfried Herder foto
Johann Gottfried Herder7
nemecký filozof, teológ, básnik a literárny kritik 1744 - 1803
Michel Quoist foto
Michel Quoist48
francúzsky spisovateľ 1921 - 1997
Ďalších 23 dnešných výročie
Podobní autori
Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort61
francúzsky spisovateľ
Philippe Sollers foto
Philippe Sollers1
francúzsky filozof
René Descartes foto
René Descartes11
francúzsky filozof
Pierre Teilhard De Chardin foto
Pierre Teilhard De Chardin19
francúzsky filozof a jezuitský kňaz
Auguste Comte foto
Auguste Comte9
francúzsky filozof
Claude Adrien Helvétius foto
Claude Adrien Helvétius14
francúzsky filozof
Jean Hyppolite foto
Jean Hyppolite1
francúzsky filozof
 Alain foto
Alain21
francúzsky filozof
Jean de La Bruyere foto
Jean de La Bruyere116
francúzsky spisovateľ a filozof
Gabriel Marcel foto
Gabriel Marcel3
francúzsky filozof, dramatik, hudobný kritik a vedúci kre...