František Ladislav Čelakovský citáty

František Ladislav Čelakovský foto

13   8

František Ladislav Čelakovský

Dátum narodenia: 7. marec 1799
Dátum úmrtia: 5. august 1852

František Ladislav Čelakovský bol český básnik, lexicographer, jazykovedec, literárny historik, publicista, profesor, publicista, prekladateľ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a spisovateľ science.

Citáty František Ladislav Čelakovský


„Nie ten dá, kto má, ale kto chce.“

„Ťažko je múdremu rozprávať medzi bláznami.“


„Nechaj vína, pi vodu, nerob kapse škodu.“

„Aj pod ošumelým klobúkom býva múdra hlava.“

„Žena zo zajaca urobí v láske do rána kanca.“

„Žena ťa podvedie, aj keď ti ľúbostné slová v náručí pradie.“

„Z lásky robíme trochu dobra a viac omylov.“

„Pri pití je starý zvyk: prvý dúšok pre jazyk, druhý tej, ktorej srdce dám, tretí hosťovi z úcty dám.“


„Láska je choroba a nikto netúži uzdraviť sa.“

„Mlčanie aj hlúpeho ukazuje ako múdreho.“

„Škoda krásy, kde niet rozumu.“

„Blahoslavená voda rozum nekalí.“

„Ak ti osud dal dobrých rodičov, cti si ich verne; ak nie, odpúšťaj im rád ich nedostatky.“

Podobní autori