„Nebojte sa urážok, krížov a smrti, lebo keby škodili človeku, nebol by ich trpel človek, ktorého prirodzenosť si vzal Syn Boží.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus157
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka
Michel De Montaigne fotka

„Človek, ktorý sa bojí utrpenia už trpí tým, že sa bojí.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Aurelius Augustinus fotka
Stefan Kisielewski fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka
Quintus Septimius Florens Tertullianus fotka

„Syn boží bol ukrižovaný: Nehanbím sa, pretože je to hanebné. Zomrel syn boží: je to uveriteľné pretože je to nemožné. A pochovaný vstal zmŕtvych: je to isté, pretože je to nemožné.“

—  Quintus Septimius Florens Tertullianus kresťanský bohoslovec 155 - 220

lat: Crucifixus est dei filius; non pudet, quia pudendum est. Et mortuus est dei filius; credibile prorsus est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile.
en: The Son of God was crucified: I am not ashamed--because it is shameful. The Son of God died: it is immediately credible--because it is silly. He was buried, and rose again: it is certain--because it is impossible. (Evans translation).
z Tertullianus - De carne Christi(On the flesh of Christ)
Potvrdené výroky

Citát „Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok inému, je to dané len nám, ľuďom.“
Andrej Danko fotka
George Bernard Shaw fotka
Ján Pavol II. fotka
Joachim Meisner fotka
Marcus Aurelius fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Ježíš Kristus fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Helen Rowland fotka

„Manžel je človek, ktorý žene pomáha v ťažkostiach, do ktorých by sa nebola dostala, keby si ho nebola vzala.“

—  Helen Rowland americká novinárka 1875 - 1950

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Bertolt Brecht fotka

Súvisiace témy