„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

William Shakespeare fotka
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Ignác z Loyoly fotka
 Ján Pavol II. fotka
Reklama
Páter Pio fotka
Citát „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“
 Ján Pavol II. fotka
William Shakespeare fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Reklama
Edith Stein fotka
Ignác z Loyoly fotka
Giovanni Bosco fotka
Reklama
Dietrich Bonhoeffer fotka

„Samotný Ježiš sa nesnažil premeniť dvoch zlodejov na kríži; Čakal, kým sa jeden z nich neobrátil k nemu.“

— Dietrich Bonhoeffer nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista 1906 - 1945

Original: Jesus himself did not try to convert the two thieves on the cross; he waited until one of them turned to him.
Anton Pavlovič Čechov fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Ďalšie