„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare157
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Podobné citáty