„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare157
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

Páter Pio foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
William Shakespeare foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Páter Pio foto
 Ján Pavol II. foto
František Saleský foto
Reklama
Raniero Cantalamessa foto
Gertrud von Le Fort foto
Alfred De Musset foto
Carlo Dossi foto
Reklama
Chiara Lubich foto
Jean Maria Vianney foto
Jean Maria Vianney foto
 Ján Pavol II. foto
Ďalší