„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

William Shakespeare fotka
William Shakespeare157
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

 Ján Pavol II. fotka
Fulton J. Sheen fotka
Reklama
Francois Mauriac fotka
George Bernard Shaw fotka
Henri Fréderic Amiel fotka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
 Ján Pavol II. fotka
Elisabeth of Wied fotka
Reklama
Albert Camus fotka
Aurelius Augustinus fotka
Ignác z Loyoly fotka
William Shakespeare fotka
Reklama
Albert Camus fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Mark Dzirasa fotka
 Lao-c' fotka