„Kto trpí sám, ten trpí ťažšie, že vidí svoj kríž cez iných šťastie.“

— William Shakespeare

William Shakespeare foto
William Shakespeare160
anglický dramatik a básnik 1564 - 1616
Reklama

Podobné citáty

 Ján Pavol II. foto
Páter Pio foto
Reklama
 Terezie z Lisieux foto
William Shakespeare foto
 Ján Pavol II. foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Karel Kryl foto
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe foto
Carlo Dossi foto
Páter Pio foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
Gertrud von Le Fort foto
Raniero Cantalamessa foto
Chiara Lubich foto
Ďalší