Boh obsahuje vesmír, ale ním nie je. Takisto Boh napĺňa základ mojej bytosti, ale ním nie je. Preto existuje ja a ty, existuje rozhovor, reč, duch, praktizovaný rečou. Vzhľadom na túto skutočnosť naveky jestvuje Slovo.

—  Martin Buber
Podobné citáty