Miloš Horanský citáty

Miloš Horanský foto

15   1

Miloš Horanský

Miloš Horanský - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Miloš Horanský


„Nezlepšuj svet vo veľkom, tam nedosiahneš. Najbližšie na dosah máš seba.“

„Stupnica je: nedôvera, strata kontaktu, strach, konflikt.“


„Sloboda je len zdanlivo samozrejmá a ľahká, lebo aj ona je spútaná - zodpovednosťou.“

„Pohárik, a predsa v ňom utopíš seba, deti, život.“

„Peniaze sú šikovnosť hlúpych.“

„Namáhavá robota je dvojaká - buď povahou samotnej práce, alebo toho, kto ju vykonáva.“

„Ľudia často dôstojnejšie znášajú chudobu než bohatstvo.“

„Láska je inšpirácia, a preto inšpiruje.“


„Dobro sa ihneď vracia k pôvodcovi - skyprením vlastného srdca.“

„Človek je súhrnom postojov a činov.“

„Aký si, takých ľudí vidíš.“

„Niet asi väčšieho prejavu mravnej veľkosti, než milovať nepriateľa.“


„Nie každý hľadá pravdu, ale pravda si každého nájde.“

„Práca, rovnako ako láska, je najintímnejší dotyk s vesmírom.“

„Zlo i dobro sú nákazlivé.“