„Stupnica je: nedôvera, strata kontaktu, strach, konflikt.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie

Podobné citáty

Karel Čapek fotka
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
John Steinbeck fotka
František Rojček fotka
Publilius Syrus fotka
Jean François Paul de Gondi fotka

„Častejšie nás oklame nedôvera ako dôvera.“

—  Jean François Paul de Gondi katolícky kardinál 1613 - 1679

Prisudzované výroky

August Strinberg fotka
Erwin Rommel fotka

„Žiadny plán neprežije kontakt s nepriateľom.“

—  Erwin Rommel nemecký poľný maršal v 2. svetovej vojne 1891 - 1944

Arthur Schnitzler fotka
Józef Augustyn fotka
George Washington fotka

„Čím ťažší je konflikt, tým väčšie je víťazstvo.“

—  George Washington 1. Prezident Spojených štátov amerických 1732 - 1799

Samuel Barclay Beckett fotka
Paul Claudel fotka
Charles de Gaulle fotka
František Rojček fotka
Steve Jobs fotka

„Bez dôvery nie je priateľstvo.“

—  Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Jean Giono fotka

Súvisiace témy