Jean Rostand citáty

Jean Rostand foto

12   1

Jean Rostand

Dátum narodenia: 30. október 1894
Dátum úmrtia: 4. september 1977

Jean Rostand bol francúzsky spisovateľ.


„I keď vezmeme do úvahy ľudskú hlúposť, predsa len vedia ľudia mnoho.“

„Zaručený kľúč k úspechu: vedieť si z dvoch možností vybrať tú tretiu.“


„Cením si odvahu tých, ktorí pre ňu môžu všetko stratiť a tvrdohlavosť tých, ktorí ňou nemôžu nič získať.“

„Dobré manželstvo by bolo to, v ktorom by ste vo dne zabúdali, že ste milenci, a v noci, že ste manželia.“

„Je strašné vidieť, že všetko, čo bolo opovrhované v minulosti sa vracia späť oblečené do farieb budúcnosti.“

„Len preto, že niektorí prekrucujú pravdu, nebudem sa ja prekrucovať na druhú stranu.“

„Manželia sa musia vyvarovať hnevu, keď láska už nie je natoľko silná, aby uzmierovala.“

„Veda z nás urobila bohmi, prv než sme sa nimi stali.“


„Manželský pár je dobre naladený, keď obaja partneri zvyčajne pociťujú potrebu sa pohádať v tej istej chvíli.“

„Tajomstvo úspechu je vybrať si z dvoch možností tú tretiu.“

„Nikdy nepociťuj výčitky z toho, čo si si myslel o svojej žene; ona si myslela oveľa horšie veci o tebe.“

„To, že X. X. mohol napísať takú dobrú knihu, môže mi úplne znechutiť celú literatúru.“

Podobní autori