Bazil Veľký citáty

 Bazil Veľký foto

13   1

Bazil Veľký

Dátum narodenia: 329
Dátum úmrtia: 1. január 379
Ďalšie mená: Sv. Bazil Veľký

Bazil Veľký

Citáty Bazil Veľký


„Mlčaním vytvárame základ pre slová.“

„Je to chlieb hladného, ktorý u teba plesnivie, oblečenie nahého, ktoré máš pod zámkom, čižma bosého, ktorú ty nenosíš ale ju máš, peniaz chudobného, ktorý máš zakopaný.“


„Sláva je jed, ktorý človek znáša len v malých dávkach.“

„Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí.“

„Chudobný je ten, komu mnohé chýba. Z nenásytných spraví chamtivosť chudákov.“

„Kto siaha po tom, čo leží pred ním, ten ustavične mladne.“

„Ten kto ohovára, krivdí naraz trom ľuďom. Tomu, koho ohovára, tomu, komu to hovorí, a napokon aj sebe samému.“

„Väčšina ľudí hrá divadlo vo svojom živote ako herci na javisku: v srdci sú naladení úplne inak, než sa navonok tvária. Neznetvoruj si teda tvár! Buď taký, aký si! Netvár sa zachmúrene a vážne, aby si dosiahol povesť askétu. Roztrúbený dobrý skutok nemá cenu a pôst vystavený na obdiv neprináša žiaden zisk.“


„Človeče, napodobňuj zem! Prinášaj úrodu ako ona, aby si nebol horší ako mŕtva hmota. Ona prináša ovocie nie pre svoj úžitok, ale aby slúžilo tebe.“

„Čo je v jedovatých zvieratách jed, to je v človeku hnev.“

„Duch Svätý dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje tých, ktorí sú očistení od všetkej špiny a robí ich duchovnými.“

„Keď vidíš, že tvoj blížny hreší, nehľaď len na tento hriech, ale uváž, čo dobrého doteraz urobil. Ak budeš na neho pozerať týmto spôsobom, zrazu poznáš, že je lepší ako ty. Takto ho budeš posudzovať na základe všetkých činov, a nielen ich častí.“

„Koho raz uchvátil Boh, ten bude vždy po ňom túžiť. Kto hľadí na cestu, ktorú má pred sebou, totiž na budúcnosť, ten ostane v duchu vždy mladý.“

Podobní autori