„Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť… Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 2. január 2022. Histórie
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty

Matka Tereza fotka
Benedikt XVI. fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Zdenka Schelingová fotka
Terezie z Lisieux fotka
Ján Pavol II. fotka
Adolf Heyduk fotka
Giovanni Bosco fotka

„Čnosti, ktoré nás môžu šťastne preniesť do večnosti, sú pokora a láska.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Prisudzované výroky

Sókratés fotka
Matka Tereza fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.

Sv. Arnold Janssen fotka

„Nijaký úplatok a nijaké odporúčanie nám neotvoria brány raja, iba srdce, ktoré milovalo.“

—  Johannes Leppich nemecký kňaz 1915 - 1992

Potvrdené výroky
Zdroj: [208]

Oscar Wilde fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Gustave Flaubert fotka

Súvisiace témy