„Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a cez nás viedol k svätosti iných.“

Posledná aktualizácia 8. máj 2021. História
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty

Matka Tereza fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Benedikt XVI. fotka
Zdenka Schelingová fotka
Sextus Propertius fotka
William Shakespeare fotka
Citát „Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí.“
Dominik Sávio fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.

Luc de Clapiers de Vauvenargues fotka
Citát „Tí, za ktorých sa modlíme, sú partnermi neba. Už teraz sú s nami spojení nitkami Božej, lásky.“
François de La  Rochefoucauld fotka
Matka Tereza fotka
Giovanni Bosco fotka

„Čnosti, ktoré nás môžu šťastne preniesť do večnosti, sú pokora a láska.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Prisudzované výroky

Benedikt XVI. fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Robert Fulghum fotka
Richard Rohr fotka

„Neovládame utrpenie. Utrpenie ovláda nás.“

—  Richard Rohr americký duchovný spisovateľ, rečník, učiteľ, katolícky františkánsky kňaz 1943

Paulo Coelho fotka
Sv. Arnold Janssen fotka

Súvisiace témy