Richard Rohr citáty

Richard Rohr foto

7   35

Richard Rohr

Dátum narodenia: 20. marec 1943

Richard Rohr je františkánsky kňaz, kazateľ a spisovateľ. Patrí k predstaviteľom duchovnej obnovy v USA.„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

„Je zvláštne, že mnoho vecí, na ktoré kladieme zvláštny dôraz, Ježiš vôbec nevyslovil. Naopak, na mnohé veci, na ktoré my dôraz vôbec nekladieme, Ježiš robil.“


„Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.“

„Všetko sa pohybuje smerom ku vteleniu.“

„Prvých 2000 rokov kresťanstva budeme nazývať kojeneckým kresťanstvom.“

„Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.“

„Ježiš sedemnásťkrát hovorí „nasledujte ma!“. Ani raz nepovedal „uctievajte ma!“.“

Podobní autori