„Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí.“

Prisudzované výroky

Dominik Sávio fotka
Dominik Sávio2
taliansky svätec 1842 - 1857

Podobné citáty

Svatý Tomáš Akvinský fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia. Spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Svätosť nepozostáva z toho alebo onoho cvičenia: spočíva v postoji srdca, ktorý nás v Božom náručí robí pokornými a malými, v ktorom si uvedomujeme svoju slabosť a dôverujeme až po opovážlivosť v Otcovu dobrotu.

Maria Domenica Mazzarello fotka
Samuel Smiles fotka
Matka Tereza fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka

„Svätosť bez modlitby? Neverím v takú svätosť!“

—  Josemaría Escrivá de Balaguer španielsky teológ 1902 - 1975

Prisudzované výroky

Maro Publius Vergilius fotka

„Priatelia, buďme veselí, kým žijeme.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Chiara Lubich fotka
Zdenka Schelingová fotka
Erich Maria Remarque fotka
Matka Tereza fotka
Kozma Prudkov fotka
Anatole France fotka
Matka Tereza fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Richard Gordon fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Prisudzované výroky

Rudolf Baláž fotka

„Všetci sme pozvaní k svätosti a nie k tomu, aby sme boli akési kresťanské polotovary.“

—  Rudolf Baláž rímskokatolícky biskup 1940 - 2011

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 5 týždeň.

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x