„Keď sa dopustíme chyby, nikdy by sme to nemali pripisovať prirodzenej príčine, ako napríklad chorobe, počasiu alebo starosti. Toto zlyhanie by sme mali skôr pripísať našej nedokonalosti a nikdy pritom nestratiť odvahu.“

Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux122
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897
Reklama

Podobné citáty

Salvador Dalí fotka
Reklama
Samuel Smiles fotka
Ronald Reagan fotka

„Thomas Jefferson raz povedal: "Nikdy by sme nemali posudzovať prezidenta podľa jeho veku, iba podľa jeho práce." A odkedy mi to povedal, prestal som si robiť starosti.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004
Prisudzované výroky, Thomas Jefferson once said, "We should never judge a president by his age, only by his works." And ever since he told me that I stopped worrying.

Gottfried Benn fotka
František Rojček fotka
Hippokratés fotka
Stanislav Komenda fotka
Muhammad Ali fotka
Christopher Paolini fotka
Anaïs Nin fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Konfucius fotka
Karl Ludwig Borne fotka
Bertrand Russell fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“