„Často objavíme to čo vyhovuje tak, že zistíme čo nevyhovuje a pravdepodobne ten, kto sa nikdy nedopustil chyby, nikdy neurobil žiadny objav.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Témy
objav, chyba
Samuel Smiles fotka
Samuel Smiles28
škótsky autor 1812 - 1904

Podobné citáty

Michel De Montaigne fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Albert Einstein fotka

„Nikdy som nič neobjavil prostredníctvom procesu racionálneho myslenia.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Anatole France fotka
Ján Pavol II. fotka
Albert Einstein fotka

„Ten, kto nikdy neurobil chybu, nikdy nič nové neskúsil.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Simone de Beauvoir fotka

„Žena sa nerodí ženou: stáva sa ňou. Žiadny biologický, psychický, ekonomický osud nedefinuje podobu, v ktorej sa objaví žena v spoločnosti.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

George Bernard Shaw fotka
Albert Einstein fotka
Galileo Galilei fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Helen Keller fotka
Anton Srholec fotka

„Objav Boha a nájdeš zmysel života.“

—  Carlo Acutis 1991 - 2006

Zdroj: Carlo Acutis- 15 rokov priateľstva s Bohom

Anthelme Brillat-Savarin fotka

Súvisiace témy