„Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.“

—  Terezie z Lisieux

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux125
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Podobné citáty

Ďalší