„V malých krížoch spočíva celá naša radosť. Sú bežnejšie ako ťažké kríže a pripravujú srdce na ich prijatie, ak je to vôľa nášho dobrého Majstra.“

Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux122
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld fotka
Matka Tereza fotka
Samuel Smiles fotka
Giovanni Bosco fotka
Elbert Hubbard fotka

„Robte svoju prácu celým srdcom a budete úspešní - je tu malá konkurencia.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Meng-c fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

„Mieru radosti a žiaľu nám určuje naša hrdosť.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Prisudzované výroky

František Saleský fotka
Citát „Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí hlboké korene do celej duše a často sa ďalej zelená na rozvalinách nášho srdca.“
Victor Hugo fotka
Joseph Addison fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Victor Hugo fotka
Joseph Conrad fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Henry Ford fotka
Friedrich Schiller fotka

„Vôľa robí človeka veľkým i malým.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Ignác z Loyoly fotka
Jean de La Bruyere fotka
Voltaire fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“