„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Ignác z Loyoly fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Reklama
Chalíl Džibrán fotka
Klaus Hemmerle fotka
Páter Pio fotka
Carlo Carretto fotka
František Saleský fotka
Chiara Lubich fotka
Reklama
Chiara Lubich fotka
Carlo Carretto fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Reklama
Ján XXIII. fotka
Joachim Meisner fotka
Joachim Meisner fotka
Páter Pio fotka
Ďalšie