Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.

—  Ján Pavol II.
Podobné citáty