„Kristova láska k nám mu uľahčila kríž. Naša láska k Bohu nám urobí Kristov kríž znesiteľným.“

Ignác z Loyoly fotka
Ignác z Loyoly56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Podobné citáty

František Saleský fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka

„Kríž je kritická situácia lásky.“

—  Hans Urs Von Balthasar švédsky katolícky teológ 1905 - 1988

Prisudzované výroky

Citát „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“
Ján Pavol II. fotka

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“

—  Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Potvrdené výroky
Zdroj: [21]

Carlo Carretto fotka
Jean Maria Vianney fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Carlo Carretto fotka
Chalíl Džibrán fotka
Páter Pio fotka
Chiara Lubich fotka
Joachim Meisner fotka
Matka Tereza fotka
Chiara Lubich fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka

„Život toho, kto miluje a zabúda na seba, je plný pokojnej krásy. Každé priateľstvo predpokladá vnútorný boj. A niekedy kríž vnáša svetlo do bezodnej hĺbky lásky.“

—  Roger Louis Schütz-Marsauche švajčiarsky mních 1915 - 2005

Prisudzované výroky
Varianta: Život toho, kto miluje a zabúda na seba, je plný pokojnej krásy. Každé priateľstvo pedpokladá vnútorný boj. A niekedy kríž vnáša svetlo do bezodnej hĺbky lásky.

Tomáš Kempenský fotka
Chiara Lubich fotka
Chiara Lubich fotka
Jean Vanier fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x