„Kristova láska k nám mu uľahčila kríž. Naša láska k Bohu nám urobí Kristov kríž znesiteľným.“

Ignác z Loyoly fotka
Ignác z Loyoly56
katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556
Reklama

Podobné citáty

František Saleský fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Reklama
Citát „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“
 Ján Pavol II. fotka
Carlo Carretto fotka
Jean Maria Vianney fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka
Carlo Carretto fotka
Chalíl Džibrán fotka
Páter Pio fotka
Chiara Lubich fotka
Joachim Meisner fotka
 Matka Tereza fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Chiara Lubich fotka
Tomáš Kempenský fotka
Chiara Lubich fotka