„Smútky sú našimi najlepšími učiteľmi. Človek uvidí ďalej cez slzu ako cez ďalekohľad. Zármutok je inštruktorom múdrych...“

— George Gordon Byron

George Gordon Byron photo
George Gordon Byron57
anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824
Reklama

Podobné citáty

Charles Farrar Browne photo
Jan Werich photo
Reklama
Christian Friedrich Hebbel photo
Martin Luther photo

„Hudba je najlepšie umenie, zaháňa smútok.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Elbert Hubbard photo

„Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“

— Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Vlado Javorský photo
Walther von der Vogelweide photo

„Častý smútok človeka ničí.“

— Walther von der Vogelweide nemecký lyrik zo strednej triedy 1170 - 1230

Citát „Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.“
Giovanni Bosco photo
Reklama
Bill Gates photo
Bill Gates photo

„Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.“

— Bill Gates americký priemyselník a filantrop 1955
1999, Business @ the Speed of Thought

Miroslav Schlesinger photo
Citát „Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.“
Reklama
Jan Werich photo
Heinrich Zschokke photo
 Démokritos photo
Richard Rohr photo

„Človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá.“

— Richard Rohr americký duchovný spisovateľ, rečník, učiteľ, katolícky františkánsky kňaz 1943

Ďalšie