Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.

—  Süleyman I.
Podobné citáty