Dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote.

—  Robert Kiyosaki
Podobné citáty