Učíme sa pre život, nie pre školu.

—  Seneca
život škola a učenie vzdelanie

Podobné citáty