„Cirkevný učitelia nás učia, že v nebi láska, ktorá zjednocuje všetkých vyvolených, je taká veľká, že každý sa teší zo šťastia iného tak, ako keby si ho sám zaslúžil.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux123
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Podobné citáty

Terezie z Lisieux fotka
Molière fotka

„Láska je veľký majster, to sa musí uznať - učí nás byť tým, čím sme nikdy neboli.“

—  Molière francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673

Prisudzované výroky

Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Gabriel Laub fotka
Ignác z Loyoly fotka
Plútarchos fotka

„Láska nás učí všetkým cnostiam.“

—  Plútarchos staroveký grécky historik a filozof 46 - 127

Potvrdené výroky
Varianta: Láska nás učí všetkým čnostiam.
Zdroj: [64]

Anton Pavlovič Čechov fotka
Jan Kollár fotka

„Láska je začiatok všetkých veľkých činov.“

—  Jan Kollár český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1793 - 1852

Varianta: Láska je zárodok všetkých veľkých činov.

Gaius Julius Caesar fotka

„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Ján Pavol II. fotka
John Lennon fotka
Honoré De Balzac fotka
Oscar Wilde fotka
Charles Baudelaire fotka
John Boynton Priestley fotka
Jan Amos Komenský fotka
Robert Baden-Powell fotka

„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

—  Robert Baden-Powell britský vojak, spisovateľ a zakladateľ skautského hnutia 1857 - 1941

Súvisiace témy