„Nie som učiteľ, ale prebúdzač.“

Originál

I am not a teacher, but an awakener.

Posledná aktualizácia 30. apríl 2019. Histórie
Robert Lee Frost fotka
Robert Lee Frost50
americký básnik 1874 - 1963

Podobné citáty

Citát „Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“
Charles Farrar Browne fotka
Gordon Neufeld fotka
Johann Friedrich Herbart fotka

„Nuda je smrteľný hriech učiteľa.“

—  Johann Friedrich Herbart nemecký filozof, psychológ a zakladateľ pedagogiky ako akademickej disciplíny 1776 - 1841

Prisudzované výroky

Henry Ward Beecher fotka
Gaius Julius Caesar fotka

„Skúsenosť je učiteľom všetkých vecí.“

—  Gaius Julius Caesar rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Gaius Julius Caesar fotka
Konfucius fotka

„Učiteľ morálky má zostať slobodným.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

József Egry fotka
Miroslav Holub fotka
Pavol VI. fotka
Mladší Plinius fotka
Aulus Gellius fotka

„Knihy sú nemí učitelia.“

—  Aulus Gellius latinský autor a gramatik 123 - 180

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Titus Livius fotka
Albert Einstein fotka

„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Václav Richter fotka

Súvisiace témy