Vítězslav Nezval citáty

Vítězslav Nezval foto

7   0

Vítězslav Nezval

Dátum narodenia: 26. máj 1900
Dátum úmrtia: 6. apríl 1958

Vítězslav Nezval bol český básnik, spisovateľ, prekladateľ, spoluzakladateľ poetizmu, vedúca osobnosť českého surrealizmu, národný umelec v roku 1953 a držiteľ zlatej medaily Svetovej rady mieru.

Citáty Vítězslav Nezval


„Milovať je viac ako byť milovaný.“

„Láska je ako nemohra. Nikdy nevieme celkom presne, čo ktoré gesto znamená.“


„Láska je magická moc, čo kriesi mŕtve veci, veci, čo sa zdali byť mŕtvymi, veci, ktorých ako už by ani nebolo.“

„Usporiadať svet ľudský, to je tak, aby bol život básňou.“

„Poéziou sa človek dostáva k vlastným zážitkom, na ktoré už dávno zabudol. Čím je básnik, ktorého čítame, väčší, tým viac čitateľovi vracia z jeho osobného života.“

„Deň rozomletý je hodinami v ópiový prach, náš život je nervózny telefón, ktorý zvoní príliš často za minútu. Miesto slov počuješ iba vzdialené, nejasné hučanie drôtov.“

„Je ľahké byť cnostným, keď ti k životu chýba sila.“

„congress of angels.“ Valerie and Her Week of Wonders

„And yet I feel so sad for some reason.“ Valerie and Her Week of Wonders

Podobní autori