„Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“

— Charles Gordy

Podobné citáty