„Ak je človek nespokojný so svojím stavom, môže ho zmeniť dvoma spôsobmi. Buď zmení podmienky svojho života, alebo svoj duševný postoj. Prvé nie je vždy možné, to druhé je možné vždy.“

Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson205
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Maxim Gorkij fotka
Citát „Ľudia môžu zmeniť svoj život zmenou svojich myšlienkových postojov.“
William Blake fotka
Michail Bakunin fotka
Blaise Pascal fotka
Niccolo Machiavelli fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Gilbert Cesbron fotka
Arthur Clarke fotka
William James fotka
William James fotka
Cassandra Clare fotka
Citát „Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“
Charles Gordy fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Richard Carlson fotka
Charles de Montesquieu fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“