„Usilovaním sa o nemožné človek vždy dosiahol to, čo možné je. Tí, ktorí z opatrnosti neurobili viac, ako považovali za možné, nikdy neurobili ani jeden krok dopredu.“

Michail Bakunin fotka
Michail Bakunin1
ruský revolucionár, filozof a teoretik anarchokolektivizmu 1814 - 1876
Reklama

Podobné citáty

Nelson Mandela fotka
Maxim Gorkij fotka
Reklama
Citát „Aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné.“
Ernst Fischer fotka
 František z Assisi fotka

„Začnite tým, že urobíte to, čo je potrebné, potom to, čo je možné, a zrazu robíte nemožné.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Original: Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you are doing the impossible.
Vincent Van Gogh fotka
Mladší Plinius fotka
Albert Einstein fotka
Reklama
Ivan Michajlovič Sečenov fotka
 Dalajláma fotka
Sacha Guitry fotka
Nicholas Winton fotka
Reklama
Immanuel Kant fotka
Henry Louis Mencken fotka
Babe Ruth fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ďalšie