„Usilovaním sa o nemožné človek vždy dosiahol to, čo možné je. Tí, ktorí z opatrnosti neurobili viac, ako považovali za možné, nikdy neurobili ani jeden krok dopredu.“

Michail Bakunin fotka
Michail Bakunin1
ruský revolucionár, filozof a teoretik anarchokolektivizmu 1814 - 1876
Reklama

Podobné citáty

Maxim Gorkij fotka
Citát „Aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné.“
Ernst Fischer fotka
Reklama
Mladší Plinius fotka
Ivan Michajlovič Sečenov fotka
Sacha Guitry fotka
Immanuel Kant fotka
Babe Ruth fotka
Henry Louis Mencken fotka
Reklama
Charles de Montesquieu fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
 Terezie z Lisieux fotka
Reklama
François de La  Rochefoucauld fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka