„Aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné.“

— Ernst Fischer

Podobné citáty