Aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné.

—  Ernst Fischer

Podobné citáty