„Nemilujete niekoho kvôli jeho vzhľadu alebo kvôli oblečeniu, alebo pre jeho luxusné auto, ale pretože spievajú pieseň, ktorú len vy počujete.“

Originál

You don't love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear.

Upravil Eszter Kissová, Teo61. Posledná aktualizácia 22. november 2020. História
Oscar Wilde fotka
Oscar Wilde363
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Podobné citáty

Maxim Gorkij fotka
Elton John fotka
Žarko Petan fotka

„Nudisti sa milujú oblečení.“

—  Žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

Chalíl Džibrán fotka
Elton John fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Anselm Osb Grün fotka
Citát „Úsmev je lacný spôsob ako zmeniť svoj vzhľad.“
Meryl Streepová fotka
Guy De Maupassant fotka
Bazil Veľký fotka
Rabíndranáth Thákur fotka

Súvisiace témy