Anselm Osb Grün citáty

Anselm Osb Grün foto

23   12

Anselm Osb Grün

Dátum narodenia: 1945

Anselm Grün je nemecký katolícky kňaz, benediktínsky mních, ekonóm, filozof a teológ . Je mimoriadne úspešným autorom duchovnej literatúry a hlavným ekonómom opátstva Münsterschwarzach. Napísal okolo dvesto kníh. Rad z nich bola preložená do niekoľkých jazykov, viac ako tridsať titulov sa dočkalo i českého vydania.

Citáty Anselm Osb Grün


„Najhlbšia túžba, ktorú človek spája s úkonom prijímania potravy, sa napĺňa v Eucharistii. Prijímaním Kristovho tela a pitím jeho krvi sa nám dostáva podiel na Bohu, stávame sa s ním jedno.“

„V pôste iba objavujem svojho nepriateľa. Dobrým jedlom a nápojom môžem všeličo potlačiť. No hlboko v srdci mi leží neradostná prázdnota a nemôže sa dostať von. V pôste sa stretám so sebou samým, s nepriateľmi mojej duše, s tým, čo ma vnútorne spútala.“


„Sebapoznanie je pre nás väčšinou nepríjemné. Strháva nám z tváre všetky masky a odkrýva, čo v nás je. Ak svoje vlastné slabosti premietame na druhých ľudí, nemôžeme ich rozpoznať u seba.“

„Ak človek posudzuje druhých, je to znamením, že sa ešte nestretol sám so sebou.“

„V tom, v čom tkvie môj najväčší problém, tam spočíva i moja najväčšia šanca.“

„Pôst uvoľňuje štruktúry duše, prežaruje vnútro a vynáša na denné svetlo aj všetky myšlienky, ktoré by inak zostali ukryté v skrýšach.“

„Pokušenie nás núti bojovať. Bez boja niet víťazstva. Avšak víťazstvo nie je našou zásluhou. V bojoch získavame skúsenosť, že Boh v nás koná a že raz nás oslobodí od ustavičného zápasu a daruje nám hlboký pokoj.“

„Ježiš prichádza na úsvite tvojho šedivého rána a oslovuje ťa, aby tvoj život nebol dnes márny, aby sa ti dnes darilo, aby tvoj život nesmeroval do prázdna a aby bol zdravý a plný.“


„Keďže Boh chce spasiť všetkých ľudí, musí pre všetkých existovať cesta, ktorá ich privedie k viere na dosiahnutie spásy.“

„Vonkajšie formy nábožnosti sú dobré, lebo majú za cieľ vnútorného človeka a pomáhajú mu v tom, aby sa oslobodil od pozemských závislostí.“

„Zatiaľ čo je pre mladosť dobré, aby sme sa cvičili a sami sa postavili zoči-voči úlohám, pre zrelý vek platí, že musíme ´trpieť´ Boha a tak sa krok za krokom učíme odovzdávať do jeho vôle a prozreteľnosti. Tam sa dotýkam svojho skutočného bytia, kde sa môže niečo oživiť a rozkvitnúť.“

„Cieľom Ježišovho zmŕtvychvstania je sprostredkovať ľuďom požehnanie a uviesť ich na novú cestu, cestu života, a nenechať ich na starej ceste hriechu.“


„Často si myslíme, že môžeme pomôcť celému svetu. Za tým sa však skrýva pocit našej všemocnosti. Pri všetkom, čo konáme, potrebujeme výdrž, zotrvanie a mlčanie.“

„Delenie hriechov na smrteľné a všedné by bolo vhodnejšie zmeniť na smrteľné a zraňujúce.“

„Dosť často zatvárame svoje dvere pred druhými; nikoho nenecháme k sebe vstúpiť, skrývame sa za pancierom strachu. Vzkriesenie znamená, že žiaden zámok a žiadne dvere nemôžu zadržať Vzkrieseného, aby nedošiel k nášmu srdcu a nevstúpil k nám.“

„Hriech ľudí rozdeľuje, vylučuje ich zo spoločenstva a vytvára bariéru v samotnom človeku. Odpúšťajúca láska zjednocuje vnútorne rozpolteného človeka a znova ho prijíma do spoločenstva. Opäť v ňom môže prúdiť život a láska.“

Podobní autori