„Pokušenie nás núti bojovať. Bez boja niet víťazstva. Avšak víťazstvo nie je našou zásluhou. V bojoch získavame skúsenosť, že Boh v nás koná a že raz nás oslobodí od ustavičného zápasu a daruje nám hlboký pokoj.“

Posledná aktualizácia 24. december 2019. Histórie
Anselm Osb Grün fotka
Anselm Osb Grün23
nemecký benediktínsky páter a autor 1945

Podobné citáty

Tomáš Kempenský fotka

„Bez práce niet odpočinku, bez boja niet víťazstva.
Nasledovanie Krista“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Potvrdené výroky
Zdroj: Pútnik svätovojtešský. SSV: Trnava 2001, s. 76

Caligula fotka
Chiara Lubich fotka
Adolf Hitler fotka
Bertie Charles Forbes fotka

„História nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok. Víťazi sa odmietli nechať odradiť prekážkami.“

—  Bertie Charles Forbes americký novinár 1880 - 1954

History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats.
Prisudzované výroky

Erwin Rommel fotka

„Nebojuj vojnu, ak víťazstvom nič nezískaš.“

—  Erwin Rommel nemecký poľný maršal v 2. svetovej vojne 1891 - 1944

Vladimír Iljič Lenin fotka
John Milton fotka
Matka Tereza fotka
Arnold Schwarzenegger fotka
Theodore Zeldin fotka
Ignác z Loyoly fotka
Carlo Carretto fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Charles de Foucauld fotka
George Bernard Shaw fotka
Thomas Carlyle fotka

„Ani smrť nemôže zničiť víťazstvo toho, kto zo všetkých síl bojuje za pravú vec.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Prisudzované výroky

Bertolt Brecht fotka
Ján Pavol II. fotka

Súvisiace témy