„Jedným zo spôsobov oslavy Ducha je zdravý a zrelý človek, ktorý síce zomiera, ale je zaodiaty novým životom zmŕtvychvstania, aby sa život Ježiša prejavil na našom smrteľnom tele.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Anselm Osb Grün fotka
Anselm Osb Grün23
nemecký benediktínsky páter a autor 1945

Podobné citáty

Decimus Iunius Iuvenalis fotka

„V zdravom tele zdravý duch.“

—  Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 50

Prisudzované výroky
Originál: (la) Mens sana in corpore sano.

„Pohodlný život tela je neraz iba najzbabelejším spôsobom existencie ducha.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Romano Guardini fotka
Anselm Osb Grün fotka
Martin Luther King fotka

„Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, nie je zrelý pre život.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

A man who won't die for something is not fit to live.
Prisudzované výroky

Ján Chryzostom Korec fotka
Matka Tereza fotka
Honoré De Balzac fotka
Fidel Castro fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Matka Tereza fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Démosthenés fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Nikto netúži po večnom živote, ak ho nemrzí tento smrteľný život.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Potvrdené výroky
Varianta: Nikto netúži po večnom živote, ako ho nemrzí tento smrteľný život.

François de La  Rochefoucauld fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Dobrodružstvo je šampanským vínom v našom živote.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Oscar Wilde fotka
Romano Guardini fotka

„Celý život je ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježiša.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 265. ISBN 80-85-487-61-6

Súvisiace témy