„Najlepším vedcom je príroda.“

 Aristoteles fotka
Aristoteles162
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej... -384 - -322 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

 Aristoteles fotka

„Príroda vždy vytvorí to najlepšie z toho, čo je možné.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Marcus Tullius Cicero fotka
Reklama
 Novalis fotka
Michel De Montaigne fotka

„Dajme prírode šancu. Vyzná sa v sebe lepšie než my.“

—  Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Georges Duhamel fotka
Carlo Goldoni fotka
Claudius Claudianus fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Reklama
Jean Hippolyte Giraudoux fotka
Claudius Claudianus fotka
Jules Renard fotka
Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Reklama
Marie Curie-Skłodowská fotka
George Bernard Shaw fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Pablo Picasso fotka

„Nepracujem vždy podľa prírody, ale vždy s prírodou.“

—  Pablo Picasso španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 - 1973

Ďalšie