„Kto sa chce poučiť, musí predovšetkým pochybovať, lebo pochybnosti ducha vedú k zjaveniu pravdy.“

Aristoteles fotka
Aristoteles165
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f… -384 - -321 pred n. l.

Podobné citáty

Raymond Hezekiah Torrey fotka
Joseph Heller fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Človek má právo pochybovať o sebe, ale nemá pochybovať o pravde.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Mark Twain fotka

„Keď máš pochybnosti, hovor pravdu.“

—  Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Christian Morgenstern fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Kto chce vyslovovať pochybnosti, nech neučí, kto chce učiť, nech podáva niečo hotové.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Marcus Porcius Cato censorius fotka
Ladislav Klíma fotka
Henry Adams fotka
André Gide fotka
Marcel Achard fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Dušan Radovič fotka
Tomáš Janovic fotka

„Kto chce klamať, musí poznať pravdu.“

—  Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

Henri Fréderic Amiel fotka
Dušan Radovič fotka
Voltaire fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Citát „Pravda, žila som strašne. A zároveň úžasne. Pretože som milovala. Predovšetkým život.“
Edith Piaf fotka

„Pravda, žila som strašne. A zároveň úžasne. Pretože som milovala. Predovšetkým život.“

—  Edith Piaf francúzska speváčka 1915 - 1963

Potvrdené výroky
Zdroj: PIAF, Edith. Môj život. Bratislava: Obzor, 1966. s.8

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x