„Ten, kto nedokáže žiť v spoločnosti alebo ju nepotrebuje, pretože je sebestačný, musí byť buď zviera alebo boh.“

 Aristoteles fotka
Aristoteles164
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f… -384 - -322 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

Baltasar Gracián fotka
 Aristoteles fotka

„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Reklama
 Sókratés fotka
Božena Němcová fotka
Citát „Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“
Romano Guardini fotka
Albert Schweitzer fotka
Carlo Carretto fotka
Zdeňka Ortová fotka
 Fridrich II. Veliký fotka
Maro Publius Vergilius fotka

„Priatelia, buďme veselí, kým žijeme.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Friedrich Schiller fotka

„Ži so svojou dobou, ale nebuď jej výtvorom.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Tristan Bernard fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Marcus Aurelius fotka
Georg Wilhelm Friedrich Hegel fotka
Brian Warner fotka