„Ten, kto nedokáže žiť v spoločnosti alebo ju nepotrebuje, pretože je sebestačný, musí byť buď zviera alebo boh.“

Aristoteles fotka
Aristoteles165
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f… -384 - -321 pred n. l.

Podobné citáty

Baltasar Gracián fotka
Aristoteles fotka

„Keď má rád niekto samotu, je to buď divé zviera, alebo boh.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Sókratés fotka
Martin Luther King fotka
Božena Němcová fotka
Citát „Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“
Romano Guardini fotka
Albert Schweitzer fotka
Carlo Carretto fotka
Zdeňka Ortová fotka
Maro Publius Vergilius fotka

„Priatelia, buďme veselí, kým žijeme.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Friedrich Schiller fotka

„Ži so svojou dobou, ale nebuď jej výtvorom.“

—  Friedrich Schiller nemecký básnik, filozof, historik a dramatik 1759 - 1805

Fridrich II. Veliký fotka
Tristan Bernard fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Miroslav Schlesinger fotka

„Buď žijeme, alebo zomierame štýlom života, aký sme si zvolili.“

—  Miroslav Schlesinger

Niečo nové pre život, Dobrá kniha, Trnava 2006
Potvrdené výroky

Ján Pavol II. fotka
Marcus Aurelius fotka
Georg Wilhelm Friedrich Hegel fotka
Brian Warner fotka
Zdenka Schelingová fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x