Čuang-c' citáty

 Čuang-c' foto

9   5

Čuang-c'

Dátum narodenia: 369
Dátum úmrtia: 289 pr. n. l.

Čuang-c’ bol čínsky filozof.

Bol najvýznamnejším zástancom a propagátorom taoizmu, ktorý v oblasti ontológie vychádzal z rovnakých názorov ako Lao-c’. Čuang-c' však na rozdiel od Lao-c'a neuznáva možnosť prirodzeného usporiadania spoločnosti na základe neustáleho poznávania taa myslením. Čuang-c' individualizuje poznanie taa až do tej miery, že mu ide o subjektívne oddanie sa okolitému dianiu, avšak pri nezaujatosti a bez emócií: ide mu o proces zabúdania , ktorý postupuje od zabúdania rozdielov správneho a nesprávneho až k absolútnemu zabudnutiu celého tohto procesu. Vyvrcholením je vedenie, ktoré prestáva byť vedením.

Majster Čuang sa považuje za najpoetickejšieho zo všetkých čínskych filozofov. Stal sa filozofom maliarov a básnikov.

Citáty Čuang-c'


„Dokonalý človek používa svoje srdce ako zrkadlo. Nejde za vecami, ani im nejde v ústrety: zrkadlí ich, ale nedrží ich. Preto môže prekonať svet a zostať nezranený. Nie je otrokom svojej slávy, nemá pánov, neženie sa za činnosťou, neženie sa za pozvaním. Všíma si aj toho najmenšieho, a predsa je nevyčerpateľný, nakoľko je nad svojim ja.“

„Myseľ dokonalého človeka je ako zrkadlo. Nič nezachycuje, nič neočakáva. Odráža, ale nezadržuje. Takže dokonalý človek môže konať bez úsilia.“


„Šľachetný človek používa svoje srdce ako zrkadlo. Nenaháňa sa za vecami, ani veci nenaháňajú jeho. Odzrkadľuje ich, ale nelipne na nich. Tak môže prekonať svet. Tak nebude zranený. Nerobí zo seba otroka slávy, nekuje žiadne plány. Nekoná zo ziskuchtivosti, nesnaží sa dosiahnuť uznanie. Vidí aj to najmenšie a je nesmierny a mimo samého seba. Berie všetko, čo nebesá dávajú a zostáva skromný. Je pokorný.“

„Posudzuj chyby ostatných s rovnakou zhovievavosťor ako svoje vlastné.“

„Najväčšie šťastie – nepoznať žiadne šťastie!“

„Čuang-ď raz mal sen, že je motýľ, poletujúci z kvetu na kvet, voľný a šťastný, ktorý nevedel nič o tom, kto je Čuang-ď. Zrazu sa prebudil a bol znova a v skutočnosti Čuang-c". Teraz neviem, či Čuang-ď sníval o tom, že je motýľ, alebo či motýľ sníval o tom, že je Čuang-ď, hoci sú rozdiely medzi Ču-ang-ď a motýľom. Tak je to s premenou vecí.“

„Veľká múdrosť je veľkodušná; malá múdrosť je svárlivá. Veľký rečnícky prejav je vzrušený, malý rečnícky prejav je mrzutý.“

„Bol raz jeden človek, ktorý sa naučil zabíjať drakov. Utratil za to celý svoj majetok. Učil sa tri roky. Ale nikdy nenašiel príležitosť použiť svoje naučené vedomosti.“

„Človek sa nedíva do tečúcej vody, aby zbadal svoj odraz, ale do vody, ktorá je pokojná. Len kto je sám pokojný, môže uviesť všetko do pokoja.“

Podobní autori