Čuang-c' citáty

 Čuang-c' foto

9   5

Čuang-c'

Dátum narodenia: 369 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 286 pr. n. l.
Ďalšie mená: Dschuang Dsi

Čuang-c’ bol čínsky filozof.

Bol najvýznamnejším zástancom a propagátorom taoizmu, ktorý v oblasti ontológie vychádzal z rovnakých názorov ako Lao-c’. Čuang-c' však na rozdiel od Lao-c'a neuznáva možnosť prirodzeného usporiadania spoločnosti na základe neustáleho poznávania taa myslením. Čuang-c' individualizuje poznanie taa až do tej miery, že mu ide o subjektívne oddanie sa okolitému dianiu, avšak pri nezaujatosti a bez emócií: ide mu o proces zabúdania , ktorý postupuje od zabúdania rozdielov správneho a nesprávneho až k absolútnemu zabudnutiu celého tohto procesu. Vyvrcholením je vedenie, ktoré prestáva byť vedením.

Majster Čuang sa považuje za najpoetickejšieho zo všetkých čínskych filozofov. Stal sa filozofom maliarov a básnikov.

Citáty Čuang-c' Zhuangzi foto
Zhuangzi136
classic Chinese philosopher -369 – -286 pr. n. l.


 Zhuangzi foto
Zhuangzi136
classic Chinese philosopher -369 – -286 pr. n. l.

 Zhuangzi foto
Zhuangzi136
classic Chinese philosopher -369 – -286 pr. n. l.


 Zhuangzi foto
Zhuangzi136
classic Chinese philosopher -369 – -286 pr. n. l.

Podobní autori