Žena na mužovi miluje viac jeho dušu ako telo, muž na žene opačne.

—  Archias
Podobné citáty