„Žena na mužovi miluje viac jeho dušu ako telo, muž na žene opačne.“

—  Archias

Podobné citáty

Ďalší