„Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky. Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Erich Fromm fotka
Erich Fromm104
nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Podobné citáty

Dalajláma fotka
Charles de Montesquieu fotka
Klaus Hemmerle fotka
Charles de Montesquieu fotka

„Isté je, že povaha lásky a povaha priateľstva sú celkom odlišné: priateľstvo ešte nikoho nikdy nepriviedlo do blázinca.“

—  Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Wilhelm Von Humboldt fotka

„Všetko, čoho sa chopíme s nadšením a zápalom, je istým druhom lásky.“

—  Wilhelm Von Humboldt pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ univerzity v Berlíne 1767 - 1835

Baltasar Gracián fotka
Matka Tereza fotka
Platón fotka

„V starostlivosti o šťastie druhých nachádzame vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Maro Publius Vergilius fotka

„Láska víťazí nad všetkým.“

—  Maro Publius Vergilius staroveký rímsky básnik -70 - -19 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [95]

Adolph Kolping fotka

„Činná láska hojí všetky rany; slová len zväčšujú bolesť.“

—  Adolph Kolping nemecký katolícky kňaz 1813 - 1865

Potvrdené výroky
Zdroj: [126]

Françoise Sagan fotka

„Láska ľudu nie je nič iné ako úcta.“

—  Castelot francúzsky historik a spisovateľ 1911 - 2004

Romain Rolland fotka
Citát „Nenávisť môžeme poraziť iba tým, že rozšírime priestor pre lásku a úctu k sebe navzájom.“
Zuzana Čaputová fotka
Josef Čapek fotka
Julius Zeyer fotka

„Čo je všetkým skryté, to láska uhádne.“

—  Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

André Maurois fotka
Mircea Eliade fotka
Morgan Scott Peck fotka

Súvisiace témy