„Svet začínate zachraňovať tým, že v istom okamihu zachraňujete jedného človeka. Všetko ostatné je veľkolepý romantizmus alebo politika.“

Originál

You begin saving the world by saving one man at a time; all else is grandiose romanticism or politics.

Varianta: You begin saving the world by saving one person at a time; all else is grandiose romanticism or politics.
Zdroj: Women

Upravil Eszter Kissová, Lenka069. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Charles Bukowski fotka
Charles Bukowski59
americký spisovateľ 1920 - 1994

Podobné citáty

Thomas Carlyle fotka

„Staň sa čestným človekom a môžeš si byť istý, že je na svete o jedného darebáka menej.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: Tik Tak blok 2006. Bratislava: Lúč, 2005, s. 24. ISBN 80-88710-66-9

Dietrich Bonhoeffer fotka
Dalajláma fotka
Publius Cornelius Tacitus fotka

„Všetko neznáme sa pokladá za veľkolepé.“

—  Publius Cornelius Tacitus senátor a historik rímskej ríše 54 - 120

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Edith Stein fotka
Erich Fromm fotka
Pierre-jean De Béranger fotka
Gertrud von Le Fort fotka
Tomáš Halík fotka
André Courréges fotka
Fridrich II. Veliký fotka
Marlene Dietrich fotka
Gabriel García Márquez fotka
Wilhelm Raabe fotka
Lucille Ballová fotka

Súvisiace témy