Lewis Carroll citáty

Lewis Carroll foto

2   2

Lewis Carroll

Dátum narodenia: 27. január 1832
Dátum úmrtia: 14. január 1898

Charles Lutwidge Dodgson, známy pod pseudonymom Lewis Carroll bol anglický spisovateľ, matematik, logik, učenec, anglikánsky duchovný a fotograf. Jeho najznámejším dielom je román Alica v krajine zázrakov a jeho pokračovanie Za zrkadlom a čo tam Alica našla ako aj básne "Honba za Snarkom" a "Jabberwocky". Všetky tieto diela sú príkladom nonsensovej literatúry. Je známy precíznymi slovnými hračkami, logikou a fantáziou vo svojich dielach.


„Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“

„Spoločnosť by omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je to práve naopak.“


„Cat: Where are you going?
Alice: Which way should I go?
Cat: That depends on where you are going.
Alice: I don’t know.
Cat: Then it doesn’t matter which way you go.“
Alice in Wonderland

„Where should I go?" -Alice. "That depends on where you want to end up." - The Cheshire Cat.“ Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

„I wonder if I've been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I'm not the same, the next question is 'Who in the world am I?' Ah, that's the great puzzle!“ Alice in Wonderland

„Mad Hatter: “Why is a raven like a writing-desk?”
“Have you guessed the riddle yet?” the Hatter said, turning to Alice again.
“No, I give it up,” Alice replied: “What’s the answer?”
“I haven’t the slightest idea,” said the Hatter“
Alice in Wonderland

„But I don’t want to go among mad people," Alice remarked.
"Oh, you can’t help that," said the Cat: "we’re all mad here. I’m mad. You’re mad."
"How do you know I’m mad?" said Alice.
"You must be," said the Cat, "or you wouldn’t have come here.“
Alice in Wonderland

„It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.“ Alice in Wonderland


„She generally gave herself very good advice, (though she very seldom followed it).“ Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

„Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast.“ Alice in Wonderland

„Begin at the beginning," the King said, very gravely, "and go on till you come to the end: then stop.“ Alice in Wonderland

„Would you tell me, please, which way I ought to go from here?"
"That depends a good deal on where you want to get to."
"I don't much care where –"
"Then it doesn't matter which way you go.“
Alice in Wonderland


„If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrary wise, what is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see?“ Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

„Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle.“ Alice in Wonderland

„I wonder if the snowthe trees and fields, that it kisses them so gently? And then it covers them up snug, you know, with a white quilt; and perhaps it says, "Go to sleep, darlings, till the summer comes again.“ Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass

„Curiouser and curiouser!“ Alice in Wonderland

Podobní autori