„Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“

— Lewis Carroll

Lewis Carroll photo
Lewis Carroll2
anglický spisovateľ, matematik, logik, anglikánsky diakon... 1832 - 1898
Reklama

Podobné citáty

 Voltaire photo

„Ženy dokážu zachovať len jedno tajomstvo - svôj vek.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Theodor Fontane photo
Reklama
Vladislav Vančura photo
Francois Mauriac photo
 Euripidés photo
Groucho Marx photo
Daniel Howell photo
Reklama
Immanuel Kant photo
Peter Gregor photo
 Sókratés photo

„Neudrží koráb jedna kotva a život jediná nadej.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Reklama
William Shakespeare photo
Ernest Hemingway photo
Johann Wolfgang von Goethe photo
Lafayette Ronald Hubbard photo

„Sú to v podstate vzťahy medzi ľuďmi, ktoré dodávajú životu cenu.“

— Lafayette Ronald Hubbard americký autor sci-fi, filozof a zakladateľ Scientologickej cirkvi 1911 - 1986

Ďalšie