„Tajomstvo úspechu v živote spočíva v tom, aby bol človek pripravený na svoju príležitosť, keď príde.“

Originál

The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes.

Posledná aktualizácia 14. júl 2021. História
Benjamin Disraeli fotka
Benjamin Disraeli16
britský konzervatívny politik, spisovateľ, aristokrat a pre… 1804 - 1881

Podobné citáty

Václav Bělohradský fotka

„Človek je starý, keď sa jeho život stáva len čakaním na príležitosť povedať niečo vopred pripraveného.“

—  Václav Bělohradský český filozof, spisovateľ, profesor, sociológ, univerzitný pedagóg a vedecky orientovaný spisovateľ 1944

Orison Swett Marden fotka
Ferenc Móra fotka
John Galsworthy fotka
Karel Čapek fotka
Henry Ford fotka
Ernst Feuchtersleben fotka

„Neúspech spočíva v tom, že človek býva vyčerpaný skôr, ako možnosti.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Henry Ford fotka
Charlie Chaplin fotka
Zig Ziglar fotka
Citát „Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“
Lewis Carroll fotka

„Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.“

—  Lewis Carroll anglický spisovateľ, matematik, logik, anglikánsky diakon a fotograf 1832 - 1898

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

François de La  Rochefoucauld fotka
Richard Branson fotka
Chalíl Džibrán fotka
Ernest Hemingway fotka
Citát „Hľadať ľudí, ktorých by ste milovali… to je tajomstvo a úspech celého života.“
Antonín Sova fotka
Thomas Alva Edison fotka
Miguel de Cervantes fotka
Citát „Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť potešenie v tom, čo robíme.“
Thomas Alva Edison fotka

„Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť potešenie v tom, čo robíme.“

—  Thomas Alva Edison americký vynálezca a podnikateľ 1847 - 1931

Varianta: Tajomstvom úspechu nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť záľubu v tom, čo robíme.

Súvisiace témy