„Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.“

Henry Ford fotka
Henry Ford60
americký priemyselník 1863 - 1947
Reklama

Podobné citáty

Adolf Hitler fotka

„Prvým nevyhnutným predpokladom úspechu je trvalé a pravidelné zamestnávanie násilia.“

— Adolf Hitler vodca a ríšsky kancelár Nemecka, vedúci nacistickej strany 1889 - 1945

Original: The very first essential for success is a perpetually constant and regular employment of violence.
Henry Wadsworth Longfellow fotka
Reklama
George Bernard Shaw fotka
Ulrich Erckenbrecht fotka
Miloš Kopecký fotka
Peter Gregor fotka
Herbert Bayard Swope fotka
Rudi Carrell fotka
Reklama
Arthur Hailey fotka
žarko Petan fotka
Jules Renard fotka
Arnold Schwarzenegger fotka
Reklama
Theodore Roosevelt fotka

„Je ťažké zlyhať, ale je horšie nikdy sa snažiť o úspech.“

— Theodore Roosevelt americký politik, 26. prezident Spojených štátov 1858 - 1919

Original: It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.
Karel Čapek fotka
Blaise Pascal fotka

„Väčšie ťažoby sú cudzie úspechy ako vlastné neúspechy.“

— Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Bram Stoker fotka

„Učíme sa z neúspechu, nie z úspechu!“

— Bram Stoker 1847 - 1912

Original: We learn from failure, not from success!
Ďalšie