„Perly evanjelia, pokoj a radosť, môžu zaplniť priepasti úzkosti.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche25
švajčiarsky mních 1915 - 2005
Editovať

Podobné citáty

Hermann Hesse fotka

„Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie, že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná súčasť umenia.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Blaise Pascal fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Gabriel Laub fotka
Jean Giono fotka
Blaise Pascal fotka

„Ježiš je v smrteľnej úzkosti až do konca sveta.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Klaus Hemmerle fotka
Konfucius fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Keď hľadíš do priepasti, aj priepasť hľadí do teba.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Citát „Bez úsilia a ochoty zakúsiť bolesť a úzkosť nevyrastie nikto, nikto nedosiahne niečoho cenného.“
Erich Fromm fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Henrik Ibsen fotka
Blaise Pascal fotka

„Nekonečná priepasť môže byť vyplnená len nekonečným a nemeniteľným objektom, čiže Bohom.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Honoré De Balzac fotka
František Saleský fotka
Epikúros ze Samu fotka
Josef Poláček fotka
Martin Heidegger fotka
Viktor Frankl fotka

Súvisiace témy