„Byť vykúpený neznamená žiť bez obmedzení alebo napätí, v dokonalosti. Znamená to žiť v nádeji, ktorá nie je nijakým doplnkom života, ale kvasom, ktorý život od základu mení.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Klaus Hemmerle fotka
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup 1929 - 1994

Podobné citáty

John Henry Newman fotka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
Marcus Valerius Martialis fotka
Marcus Valerius Martialis fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

„Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.“

—  Lev Nikolajevič Tolstoj ruský spisovateľ 1828 - 1910

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Tereza z Avily fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Maurice Chevalier fotka
Edith Stein fotka
George Sand fotka

„Žiť znamená milovať a nemilovať znamená nežiť.“

—  George Sand francúzska autorka románov a memoárov; pseudonym Lucile Dupin Aurore 1804 - 1876

Molière fotka

„Žiť bez lásky znamená skutočne nežiť.“

—  Molière francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673

Sigmund Freud fotka

„Milovať znamená uvoľňovať napätie.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Prisudzované výroky

Max Švabinský fotka

„Žiť znamená obdivovať prírodu.“

—  Max Švabinský český maliar a výtvarník 1873 - 1962

Prisudzované výroky

Anton Pavlovič Čechov fotka

„Žiť znamená tvorivo pracovať.“

—  Anton Pavlovič Čechov ruský dramatik a autor, lekár 1860 - 1904

Michel Quoist fotka

„Žiť znamená milovať.“

—  Michel Quoist francúzsky spisovateľ 1921 - 1997

Prisudzované výroky

Oscar Wilde fotka
William Shakespeare fotka
Alexandr Ivanovič Gercen fotka

Súvisiace témy