F. Scott Fitzgerald citáty

F. Scott Fitzgerald foto

14   4

F. Scott Fitzgerald

Dátum narodenia: 24. september 1896
Dátum úmrtia: 21. december 1940
Ďalšie mená: Francis Scott Key Fitzgerald

Francis Scott Key Fitzgerald bol americký spisovateľ a scenárista, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov stratenej generácie. Písal tiež vzorové diela v štýle džezového veku - Jazz age.

Citáty F. Scott Fitzgerald


„Tridsiatka - prísľub desaťročia osamelosti, rednúceho zoznamu slobodných mužov na zoznámenie, rednúca aktovka nadšenia, rednúce vlasy.“

„Žiadna veľká idea sa ešte nezrodila na konferencii, ale mnoho hlúpych myšlienok už tam umrelo.“


„Naučme sa ukázať človeku priateľstvo, kým je živý, a nie až keď umrie.“

„Na konferencii sa ešte nikdy nezrodila žiadna veľká myšlienka, ale veľa hlúpych myšlienok tam zahynulo.“

„Priateľov chceme mať, keď sme po tridsiatke. Po štyridsiatke vieme, že nás nezachránia o nič viac ako láska.“

„Povedala mi s pýchou, že od tej doby, čo sa vzali, jej manžel ju stodvadsaťsedemkrát fotografoval.“

„Každý podozrieva sám seba aspoň z jednej základnej cnosti, a má ju túto: som jedným z mála počestných ľudí, aké som kedy poznal.“

„Bol mužom svojej ženy, nepatril sebe.“


„Ak si dosť silný, neexistujú žiadne precedensy.“

„Naučme sa preukázať človeku priateľstvo, pokiaľ je živý, a nie až keď zomrie.“

„V živote Američanov nie je žiadne druhé dejstvo.“

„Životaschopnosť sa prejaví nielen v schopnosti vytrvať, ale v schopnosti znova začať.“


„Vždy, keď dostaneš chuť niekoho kritizovať, spomeň si, že všetci ľudia na tomto svete nemali také výhody ako ty.“

„Skúškou prvotriednej inteligencie je schopnosť udržať si v mysli súčasne dva protikladné názory a ešte stále si udržať funkčnú schopnosť.“