„Nikdy nesmieme strácať čas tým, že budeme márne žialiť za minulosťou ani tým, že sa budeme sťažovať na zmeny, ktoré nás znepokojujú, pretože zmena je pravou podstatou života.“

— Anatole France

Anatole France photo
Anatole France163
portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924
Reklama

Podobné citáty

William Blake photo
Citát „Život patrí živým, ten kto žije, musí počítať so zmenami.“
Johann Wolfgang von Goethe photo
Reklama
Mahátma Gándhí photo

„Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Indíra Gándhí photo
 Dalajláma photo
 Terezie z Lisieux photo
Stefan Zweig photo
Reklama
Marcus Tullius Cicero photo
Dwayne Johnson photo
John Henry Newman photo
Reklama
Mahátma Gándhí photo

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

 Ján Pavol II. photo
Henry Miller photo
Ďalšie